Užrašas ant sąsiuvinių

Užrašas ant sąsiuvinių.doc
Microsoft Word документ 22.5 KB

Pamokų laikas

1.    8.00 - 8.45

2.    8.55 - 9.40

3.   9.50 - 10.35

4.  10.55 - 11.40

5.  12.00 - 12.45

6.  12.55 - 13.40

7.  13.50 - 14.35 

PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

 

Pamoka    Pirmadienis  Antradienis   Trečiadienis  Ketvirtadienis   Penktadienis
1. Lietuvių k. Klasės valandėlė Muzika Matematika

Matematika

2. Lietuvių k. Matematika

Lietuvių k.

Pasaulio paž. Lietuvių k.
3. Muzika Dailė ir techn. Kūno kult. (d.s.) Lietuvių kalba Kūno kult. (m.s.)
4. Matematika Lietuvių k. Pasaulio paž. Šokis Dailė ir techn.
5. Anglų k.   Lietuvių k. Konsultacinis c. Anglų k. Dorinis ugd.
6.   Neformalus šv.      

Atostogos

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2013-10-28

2013-10-31

Žiemos (Kalėdų)

2013-12-23

2014-01-03

Pavasario (Velykų)

2014-04-14

2013-04-18

Papildomos

2014-02-17

2014-04-07

2014-02-21

2014-04-11

Mokiniai mokosi pusmečiais. Pusmečio trukmė:

 

I pusmetis: 2013 m. rugsėjo 2 d. – 2014 m. sausio 17 d.

II pusmetis: 2014 m. sausio 20 d. – 2014 m. gegužės 30 d.